Sunday, February 15, 2009

KONSERVASI ARCA KAYU


Karya Ibrahim Ghaffar (1978) koleksi BSLN, bertajuk Bentuk Meninggi mengalami kerosakan pada bahagian atas dan tengah. Kerja-kerja konservasi pada karya tersebut telah dijalan oleh tim konservasi BSLN yang terdiri daripada Amerrudin (Kurator / Penasihat), Rosli , Rahimi dan Zahud.

Kerja-kerja ini mengambil masa selama 3 minggu untuk disiapkan.

Berikut adalah proses kerja pemuliharaan yang telah dijalankan.


Menebuk lubang untuk memasang pasak bagi mengukuhkan bahagian cantuman.
Proses pengukuhan sedang dijalankan menggunakan bahan pelekat dan clamp.

Kerjasama antara staff konservasi bukti keserasian dan kesefahaman dalam menangani tugasan.

Penyediaan bahan untuk menampal lubang dan rekahan pada permukaan objek.

Proses menampal lubang paku dan kesan rekahan.

No comments:

Post a Comment